Αδελφοποιημένα Γεωπάρκα

Το Γεωπάρκο Λέσβου στα πλαίσια της συμμετοχής του στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων και το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων έχει αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο διεθνών συνεργασιών με Γεωπάρκα από όλο τον κόσμο.

Η συνεργασία αφορά στους τομείς της έρευνας, της προστασίας της γεωλογικής κληρονομιάς, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα προστασίας και ανάδειξης απολιθωμάτων και γεωλογικών μνημείων, ανάπτυξης ερευνητικών εργασιών σε περιοχές φυσικών μνημείων, της τουριστικής προβολής, ανάπτυξης του γεωτουρισμού και διαχείρισης Γεωπάρκων. Παράλληλα, η συνεργασία προβλέπει την ενημέρωση του μαθητικού κοινού και των εκπαιδευτικών για θέματα φυσικών μνημείων και την υλοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΛΕΣΒΟΥ - LESVOS GEOPARK
1