Αδελφοποιημένα Γεωπάρκα

http://Ningde%20UNESCO%20Global%20Geopark%20-%20China

Ningde UNESCO Global Geopark - China

http://YANQING%20GLOBAL%20GEOPARK%20–%20CHINA

YANQING GLOBAL GEOPARK – CHINA

http://MOUNT%20KUNLUN%20GLOBAL%20GEOPARK%20–%20China

MOUNT KUNLUN GLOBAL GEOPARK – China

http://HONG%20KONG%20GLOBAL%20GEOPARK%20–%20China

HONG KONG GLOBAL GEOPARK – China

http://SANQINGSHAN%20GLOBAL%20GEOPARK%20–%20China

SANQINGSHAN GLOBAL GEOPARK – China

http://SAN’IN%20KAIGAN%20GLOBAL%20GEOPARK%20–%20Japan

SAN’IN KAIGAN GLOBAL GEOPARK – Japan

http://HUANGSHAN%20GLOBAL%20GEOPARK%20–%20China

HUANGSHAN GLOBAL GEOPARK – China

Το Γεωπάρκο Λέσβου στα πλαίσια της συμμετοχής του στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων και το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων έχει αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο διεθνών συνεργασιών με Γεωπάρκα από όλο τον κόσμο.

Η συνεργασία αφορά στους τομείς:

  • της έρευνας,
  • της προστασίας της γεωλογικής κληρονομιάς,
  • της ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε θέματα προστασίας και ανάδειξης απολιθωμάτων και γεωλογικών μνημείων,
  • της ανάπτυξης ερευνητικών εργασιών σε περιοχές φυσικών μνημείων, της τουριστικής προβολής, ανάπτυξης του γεωτουρισμού και διαχείρισης Γεωπάρκων.

Παράλληλα, η συνεργασία προβλέπει την ενημέρωση του μαθητικού κοινού και των εκπαιδευτικών για θέματα φυσικών μνημείων και την υλοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 

ΚΙΝΑ

YANQING UNESCO GLOBAL GEOPARK

NINGDE UNESCO GLOBAL GEOPARK

MOUNT KUNLUN UNESCO GLOBAL GEOPARK

HONG KONG UNESCO GLOBAL GEOPARK 

SANQINGSHAN UNESCO GLOBAL GEOPARK 

HUANGSHAN UNESCO GLOBAL GEOPARK 

ZIGONG UNESCO GLOBAL GEOPARK

 

ΙΑΠΩΝΙΑ

SAN’IN KAIGAN UNESCO GLOBAL GEOPARK 

ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΛΕΣΒΟΥ - LESVOS GEOPARK
1