Δρόμοι Του Νερού

http://Καταρράκτης%20Πέσσας

Καταρράκτης Πέσσας

http://Καταρράκτης%20Μαν΄Κάτσα

Καταρράκτης Μαν΄Κάτσα

Η παρουσία έντονου τεκτονισμού στη Λέσβο έχει συμβάλει στη δημιουργία εντυπωσιακών καταρρακτών οι οποίοι είναι διάσπαρτοι σε όλο το Γεωπάρκο. Πρόκειται για μοναδικής ομορφιάς δημιουργήματα της φύσης στη Λέσβο.

Εμφανίζουν απότομη, κατακόρυφη μεταβολή της κοίτης του ποταμού και η δημιουργία τους στη Λέσβο συνδέεται συνήθως με την παρουσία μεγάλων ρηγμάτων. Εντυπωσιακοί είναι οι καταρράκτες του Γεωπάρκου Λέσβου, όπως ο καταρράκτης Μαν’ κάτσα που συναντάται στους ιγνιμβρίτες του ηφαιστείου του Λεπέτυμνου, της Πέσσας στην Αχλαδερή που διασχίζει τα οφιολιθικά πετρώματα και πηγάζει από τη μικρή Λίμνη και τον Όλυμπο, του Κλαπάδου, του λάκκου Κουκούγια στον Κλαπάδο, της Ποταμιάς, των Παρακοίλων, του Βαθύλιμνου στα Χίδηρα, του ρέματος Μεθάλια στη δυτική Λέσβο, της Νιγίδας στη Βρίσα.

Καταρράκτης Πέσσας

O καταρράκτης της Πέσσας με ύψος 15 μέτρα, δημιουργείται στο ρέμα της Μάκρης, που διασχίζει τα οφιολιθικά πετρώματα της περιοχής ανάμεσα στην Αχλαδερή και τα Βασιλικά. Πηγάζει από τη μικρή Λίμνη της Αγιάσου και τον Όλυμπο και χύνεται στον Κόλπο της Καλλονής. Ο απότομος γκρεμνός του καταρράκτη διακόπτει απότομα την ροή του ρέματος «Κρύο Νερό» και οφείλεται σε ρήγμα που διασχίζει τα οφιολιθικά πετρώματα.

Καταρράκτης Μαν΄ Κάτσα

O καταρράκτης Μαν’ Κάτσα σχηματίζεται στο ρέμα του Ασπροπόταμου κοντά στον οικισμό της Πεδής. Τα νερά του Ασπροπόταμου πέφτουν απότομα από ένα γκρεμνό ύψους 15 περίπου μέτρων σχηματίζοντας μία φυσική εκβάθυνση.

O καταρράκτης δημιουργήθηκε όταν ένα μεγάλο ρήγμα διέκοψε απότομα τη συνέχεια των πετρωμάτων ιγνιμβρίτη αλλά και της κοίτης του Ασπροπόταμου, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στο σημείο αυτό μιας εντυπωσιακής υδατόπτωσης.

Ο ιγνιμβρίτης σχηματίσθηκε πριν από 17 εκατομμύρια χρόνια από μια ιδιαίτερα βίαιη έκρηξη του ηφαιστείου του Λεπετύμνου. Η έκρηξη προκάλεσε την έξοδο θερμών αερίων που παρέσυρε θραύσματα ελεαφρόπετρας, υέλου, σταγονίδια λάβας και άλλα πυροκλαστικά υλικά, τα οποία επικάθισαν στη συνέχεια στο έδαφος και συγκολλήθηκαν λόγω της ρευστής κατάστασής τους. Η ιγνιμβριτική λάβα σχημάτισε χαρακτηριστικά ρεύματα που σκέπασαν το παλιότερο ανάγλυφο με τα παλαιότερα ηφαιστειακά πετρώματα. Η μεταγενέστερη τεκτονική δράση και η διάβρωση των πετρωμάτων δημιούργησαν τη σημερινή εντυπωσιακή μορφή του τοπίου της περιοχής.

ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΛΕΣΒΟΥ - LESVOS GEOPARK
1