ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΛΕΣΒΟΥ

Ένα ταξίδι 300 εκατομμυρίων χρόνων στην ιστορία της Γης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όρος Όλυμπος

ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΛΕΣΒΟΥ

Ένα ταξίδι 300 εκατομμυρίων χρόνων στην ιστορία της Γής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απολιθωμένος Κορμός Σεκόιας (γένους Sequoia)

ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΛΕΣΒΟΥ

Ένα ταξίδι 300 εκατομμυρίων χρόνων στην ιστορία της Γής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προφήτης Ηλίας Λεπέτυμνου

ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΛΕΣΒΟΥ

Ένα ταξίδι 300 εκατομμυρίων χρόνων στην ιστορία της Γης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καταρράκτης Βαθύλιμνου

ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΛΕΣΒΟΥ

Ένα ταξίδι 300 εκατομμυρίων χρόνων στην ιστορία της Γης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλυκές Πολιχνίτου

ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΛΕΣΒΟΥ

Ένα ταξίδι 300 εκατομμυρίων χρόνων στην ιστορία της Γης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καταρράκτης Μαν Κάτσα

ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΛΕΣΒΟΥ

Ένα ταξίδι 300 εκατομμυρίων χρόνων στην ιστορία της Γης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΛΕΣΒΟΥ

Ένα ταξίδι 300 εκατομμυρίων χρόνων στην ιστορία της Γής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελαιώνες Κόλπου Γέρας

ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΛΕΣΒΟΥ

Ένα ταξίδι 300 εκατομμυρίων χρόνων στην ιστορία της Γής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λεπέτυμνος

Εφαρμογές

Εικονική πραγματικότητα (VR)

Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας με τη χρήση μάσκας (VR oculus) που προβάλλει την έκρηξη του ηφαιστείου της Βατούσας.

Εικονική πραγματικότητα (VR)

Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας με τη χρήση μάσκας (VR oculus) που προβάλλει την έκρηξη του ηφαιστείου της Βατούσας.

Εικονική πραγματικότητα (VR)

Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας με τη χρήση μάσκας (VR oculus) που προβάλλει την έκρηξη του ηφαιστείου της Βατούσας.

Εικονική πραγματικότητα (VR)

Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας με τη χρήση μάσκας (VR oculus) που προβάλλει την έκρηξη του ηφαιστείου της Βατούσας.

Εικονική πραγματικότητα (VR)

Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας με τη χρήση μάσκας (VR oculus) που προβάλλει την έκρηξη του ηφαιστείου της Βατούσας.

Εικονική πραγματικότητα (VR)

Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας με τη χρήση μάσκας (VR oculus) που προβάλλει την έκρηξη του ηφαιστείου της Βατούσας.

Εικονική πραγματικότητα (VR)

Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας με τη χρήση μάσκας (VR oculus) που προβάλλει την έκρηξη του ηφαιστείου της Βατούσας.

Εικονική πραγματικότητα (VR)

Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας με τη χρήση μάσκας (VR oculus) που προβάλλει την έκρηξη του ηφαιστείου της Βατούσας.

Εικονική πραγματικότητα (VR)

Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας με τη χρήση μάσκας (VR oculus) που προβάλλει την έκρηξη του ηφαιστείου της Βατούσας.

Γεωπάρκο Λέσβου

Ένα ταξίδι 300 εκατομμυρίων χρόνων στην ιστορία της Γης

Η Λέσβος διαθέτει μοναδικό πλούτο γεωλογικών μνημείων και τοπίων φυσικού κάλλους, οικοτόπων και πολιτιστικών μνημείων τα οποία συνέβαλαν στην αναγνώριση και ένταξή της στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO.

Εικονική πραγματικότητα (VR)

Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας με τη χρήση μάσκας (VR oculus) που προβάλλει την
έκρηξη του ηφαιστείου της Βατούσας, γεγονός καθοριστικό στη

Εκπαιδευτική εφαρμογή

Εκπαιδευτική εφαρμογή για παιδιά ηλικίας 7-12 ετών με τίτλο «…».Εκπαιδευτική εφαρμογή για παιδιά ηλικίας 7-12 ετών με τίτλο «…».

E-book

Εφαρμογή E-book με υψηλής αισθητικής φωτογραφικό υλικό που εικονογραφεί την θεματική]…

Ψηφιακός Χάρτης

Εφαρμογή πληροφοριακού ψηφιακού διαδραστικού χάρτη για την ανάδειξη της
παγκόσμιας αξίας, της οικουμενικότητας και μοναδικότητας του Γεωπάρκου Λέσβου.

Εφαρμογή για φορητές συσκευές (Mobile app)

Εφαρμογή για κινητές συσκευές (Android, IoS) ψηφιακής περιήγησης – διαδρομών στις
περιοχές UNESCO.

Βίντεο

Βίντεο που προβάλλουν το τοπίο, τη φύση, τους τόπους και τους ανθρώπους της Λέσβου, στοιχεία
που εμπερικλείονται στο γεωπάρκο Λέσβου και αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία του τόπου.

Ψηφιακή έκθεση

Πλούσιο πολυμεσικό υλικό για τους γεώτοπους της Λέσβου

Χάρτες

Γεώτοποι όπως αποτυπόνωνται σε διάφορους χάρτες

3D Models / Animations

Τρισδιάστατες Αναπαραστάσεις επιλεγμένω γεωτόπων της Λέσβου

Μετάβαση στο περιεχόμενο