Παράκτιοι Ψαμμίτες Πλωμαρίου

Χαρακτηριστικοί και μεγάλης σημασίας παράκτιες μορφές απόθεσης (beach rocks) αναπτύσσονται κατά μήκος της ακτής Αγ. Ισιδώρου-Πλωμαρίου. Εμφανίζονται σαν διακριτοί πάγκοι υπό μορφή ζωνών, σε παράλληλη διάταξη σε σχέση με την ακτογραμμή και με μικρή κλίση προς τη θάλασσα. Δημιουργούνται στη μεσοπαλιρροϊκή ζώνη, σε φάση σταθεροποίησης της στάθμης της θάλασσας.

Αποτελούνται από άμμο και αδρομερή υλικά που έχουν συγκολληθεί μεταξύ τους με συγκολλητικό υλικό ασβεστίου. Το μέγεθος των λιθοκλαστών ποικίλλει στους διάφορους πάγκους, από μεσόκοκκο ψαμμίτη έως κροκάλες.

Θεωρούνται σημαντικά ίχνη παλαιότερων ακτογραμμών και αποτελούν ένα πολύτιμο στοιχείο για τη μελέτη της εξέλιξης των ακτών και των μεταβολών της στάθμης της θάλασσας.

ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΛΕΣΒΟΥ - LESVOS GEOPARK