Το ΔΑΣΟΣ κάτω από το ΔΡΟΜΟ

Τα παιδιά μεταφέρονται στο εργοτάξιο των ανασκαφών στο Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου κατά μήκος του οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου. Μέσα από μια διαδρομή έρευνας κατά μήκος του νέου οδικού άξονα παρατηρούν τις εργασίες που υλοποιούνται στο υπαίθριο εργοτάξιο του Απολιθωμένου Δάσους, ανακαλύπτουν πληροφορίες για κάθε εργασία, τη χρησιμότητα και τα αποτελέσματά της, αναγνωρίζουν και καταγράφουν τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται. Παράλληλα, αναγνωρίζουν και χαρτογραφούν τα απολιθώματα, τα πετρώματα, τις ηφαιστειακές, τεκτονικές και γεωμορφολογικές δομές που συναντούν .

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Συζήτηση για τη δουλειά του ερευνητή – γεωλόγου, του συντηρητή απολιθωμάτων, του εργάτη ανασκαφών και συντήρησης.
  • Συζήτηση για βασικές έννοιες όπως απολίθωμα, πέτρωμα, ορυκτό, ρήγμα, χαρτογράφηση, ανασκαφή, συντήρηση, μεταφορά απολιθωμάτων.
  • Συλλογή πληροφοριών για τα απολιθωμένα φυτά που έχουν εντοπιστεί κατά μήκος του νέου οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου.
  • Συζήτηση για τη διαδικασία χαρτογράφησης, ανασκαφής, συντήρησης και μεταφοράς απολιθωμάτων.
  • Τα υλικά και τα εργαλεία ανασκαφής, συντήρησης και μεταφοράς απολιθωμάτων.
  • Συμμετοχή σε εργασίες χαρτογράφησης, καθαρισμού και συντήρησης φυτικών απολιθωμάτων.
  • Καταγραφή και αποτύπωση των ευρημάτων στις ειδικές εκπαιδευτικές καρτέλες.
  • Σύνθεση των παρατηρήσεων, εξαγωγή και παρουσίαση συμπερασμάτων.
Μετάβαση στο περιεχόμενο