Φυκιότρυπα

Ένα σημαντικό γεωλογικό ρήγμα με διεύθυνση Α-Δ, εμφανίζεται στη θέση Φυκιότρυπα και δημιουργεί τη βόρεια ακτή της νησίδας του Κάστρου της Μυτιλήνης.

Χαρακτηριστική είναι στην περιοχή και η εμφάνιση λιμναίων ιζημάτων. Πρόκειται για Πλειοκαινικούς μαργαϊκούς ασβεστόλιθους γλυκών υδάτων, στους οποίους εντοπίζονται απολιθώματα ασπόνδυλων οργανισμών όπως γαστερόποδα, ελασματοβράγχια και οστρακώδη. Σήμερα τα πετρώματα αυτά των γλυκών υδάτων τα συναντάμε στην ξηρά και αποτελούν μάρτυρες της παρουσίας της μεγάλης λίμνης της Μυτιλήνης, η οποία κάλυπτε την περιοχή του σημερινού θαλάσσιου διαύλου ανάμεσα στη Λέσβο και τη Μικρασιατική ακτή.

Στο τέλος του Πλειόκαινου, αρχές του Πλειστόκαινου, πριν από 1,8 εκατομμύρια χρόνια περίπου, όταν η Λέσβος ήταν τμήμα μιας ενιαίας ηπειρωτικής περιοχής, η θάλασσα αποσύρεται προς τα νότια και σχηματίζονται λίμνες στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο, μεταξύ των οποίων και η λίμνη της Μυτιλήνης. Στα πετρώματα είναι έντονα χαραγμένα και τα σημάδια της θαλάσσιας διάβρωσης.

Στην κορυφή του βράχου βρίσκεται το φαρικό μνημείο της Φυκιότρυπας, το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα φάρων στο βόρειο Αιγαίο και στις ακτές της Μικράς Ασίας.

ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΛΕΣΒΟΥ - LESVOS GEOPARK