#

YANQING

Το Yanqing Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του Πεκίνου, σε μια μεταβατική ζώνη μεταξύ της πεδιάδας της Βόρειας Κίνας και του οροπεδίου της εσωτερικής Μογγολίας. Αποτελεί μια από τις χαρακτηριστικές περιοχές της Yanshanian μετακίνησης, με σχηματισμούς που κυλούν σαν ενσωματωμένο γυαλιστερό μαργαριτάρι πάνω στη νότια πλαγιά των υπέροχων βουνών Yanshan.

Το Yanqing Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO εντάχθηκε στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων το 2013. Καλύπτει έκταση 620,38 τετραγωνικών χιλιομέτρων και αποτελείται από τέσσερις επισκέψιμες περιοχές ενδιαφέροντος, τις Δυτικές Guyaju και Longqingxia Scienic Area, την Ανατολική Qianjiadian Scenic Area και τη Νότια Badinal Scenic Area. Η περιοχή του Γεωπάρκου αποτελείται από τα Προκάμπρια θαλάσσια ανθρακικά ιζηματογενή πετρώματα του υποβάθρου και κυριαρχείται από τις χαρακτηριστικές δομές της μεσοζωικής μετακίνησης του Yanshanian. Αποτελεί λοιπόν ένα πλήρες γεωπάρκο, στο οποίο συνυπάρχουν σε ένα σύνολο στοιχεία της τεκτονικής, ιζηματογενούς, παλαιοντολογικής, μαγματικής γεωλογικής κληρονομιάς και του τυπικού καρστικού αναγλύφου Βορράς-Κίνας.

Γεωλογική Κληρονομιά

Το Yanqing Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO γνώρισε μια μακρά γεωλογική ιστορία που δημιούργησε άφθονες τοποθεσίες γεωλογικής κληρονομιάς. Στα χιλιάδων μέτρων επίπεδα στρώματα ανθρακικών πετρωμάτων που σχηματίστηκαν πριν από 1,9 έως 0,8 δισεκατομμύρια χρόνια, υπάρχουν διάφοροι και περίπλοκοι κυματοειδείς σχηματισμοί. Υπάρχει επίσης μια ιδιαίτερης κλίσης ασυνέχεια στις επιφάνειες επαφής μεταξύ αυτών και στρωμάτων που παρεμβάλλονται στην στρωματογραφική κολώνα και έχουν μετακινηθεί κατά τα διάφορα στάδια της Yanshanian μετακίνησης. Επιπλέον, στη βάση των βουνών υπάρχουν μεγάλης κλίμακας ρήγματα, σχεδόν κάθετα στρώματα, ένας τεράστιος δόμος, καθώς και δομές αντίκλινων και μεγαλόπρεπων μονόκλινων.

Τα φυτά που ευδοκιμούσαν και οι πολυάριθμοι δεινόσαυροι που έζησαν κατά τη διάρκεια του Yanshanian άφησαν άφθονα απολιθωμένα δένδρα και αποτυπώματα δεινοσαύρων. Σύμφωνα με αυτά τα αποτυπώματα, δεν υπήρχαν μόνο τα κοινά σαρκοφάγα Θηριόποδα, αλλά και φυτοφάγα Σαυρόποδα, Αγκυλόσαυροι και Ορνιθόποδα που ζούσαν στην περιοχή του Γεωπάρκου εκείνη την εποχή, τα οποία δεν βρέθηκαν σε γειτονικές περιοχές. Αυτά τα αποτυπώματα δεινοσαύρων αποτελούν μια μοναδική και πολύτιμη γεωλογική κληρονομιά για το Γεωπάρκο. Κατά το Καινοζωικό, το πυκνό δίκτυο ρηγμάτων και ασυνεχειών που προκάλεσε η Yanshanian μετακίνηση, έκοψε τους εκτεθειμένους Μεσο-Νεοπρωτεροζωικούς ανθρακικούς σχηματισμούς σε πολλά τεμάχη, η καρστικοποίηση των οποίων έχει διαμορφώσει αυτά τα βράχια σε ένα μαγευτικό ορεινό καρστικό ανάγλυφο, έτσι ώστε το Γεωπάρκο να αποτελεί μία από τις τυπικές θέσεις καρστικού ανάγλυφου  Βόρειας Κίνας σε ολόκληρη τη χώρα.

Αειφόρος Ανάπτυξη

Η μακρά γεωλογική ιστορία έχει δημιουργήσει ιδιόμορφα γεωλογικά τοπία και γραφικές φυσικές ομορφιές, που συνδιάζονται με ένα υγιές οικοσύστημα καθώς και λαμπρή πολιτιστική ιστορία. Το Yanqing Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO είχε τεκμήρια ανθρώπινης δραστηριότητας πριν από περίπου 40-50 χιλιάδες χρόνια, καθώς πολυάριθμα πέτρινα εργαλεία, σημαντικά πολιτιστικά κειμήλια, έχουν ανακαλυφθεί. Το Yanqing ανήκε στην επικράτεια του Βόρειου Yan κατά την περίοδο των Εμπόλεμων Κρατών, με τα ερείπια της  δυναστείας Χαν να είναι ακόμα ορατά. Το Σινικό Τείχος, το οποίο χτίστηκε κατά στις δυναστείες των Μινγκ και Κινγκ, έχει γίνει μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Το διάσημο Σινικό Τείχος είναι επίσης στενά συνδεδεμένο με τη γεωλογική ιστορία καθώς χτίστηκε ακολουθώντας τη διεύθυνση της κυματοειδούς επιφάνειας του συμπλέγματος πετρωμάτων Badaling, το οποίο σχηματίστηκε κατά την Yanshanian μετακίνηση, για αυτό και αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα τέλειου συνδυασμού μεταξύ της γεωλογικής και ιστορικής-πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η αειφόρος ανάπτυξη είναι μια εθνική πολιτική. Το φυσικό περιβάλλον θεωρείται ως βάση για την αειφόρο ανάπτυξη και η οικονομία είναι το εργαλείο για την επίτευξη της. Για την ανάπτυξη του γεωτουρισμού στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO, το Μουσείο του Yanqing Παγκόσμιου Γεωπάρκου και τα κέντρα επισκεπτών κατέβαλαν πολλές προσπάθειες για την παροχή εμπλουτισμένων, κατανοητών γεωλογικών πληροφοριών για  μαθητές και ευρύ κοινό. Δημοσιεύει τέτοιες πληροφορίες για δημόσια χρήση και παρέχει κατάρτιση στους εκπαιδευτικούς ώστε να μπορούν να διεξάγουν γεωλογικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες από μόνοι τους. Η πολιτική γεωτουρισμού δίνει έμφαση τόσο σε ατομικές όσο και σε ομαδικές εκδρομές. Οι μεμονωμένες εκδρομές διευκολύνονται μέσω της παροχής εγκαταστάσεων και εκπαιδευτικού υλικού. Για ομαδικές εκδρομές, διατυπώθηκαν κατευθυντήριες γραμμές που καλύπτουν τις ακόλουθες βασικές ανησυχίες: ασφάλεια, λογικές και διαφανείς τιμές, σαφείς πληροφορίες περιήγησης για τους επισκέπτες ώστε να επιλέξουν και να προετοιμαστούν για την περιήγηση, ερμηνεία που παρέχεται από εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο γεωτουριστικό οδηγό.

Αδελφοποίηση

Τα Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO Yanqing και Νήσος Λέσβος υπέγραψαν συμφωνία αδελφοποίησης στις 30 Απριλίου 2015, η οποία συμβάλλει στη στενότερη συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των δύο περιοχών με στόχο την προώθηση, τη διαχείριση και την ανάπτυξη της γεωσυντήρησης και την ενίσχυση της ανάπτυξης των Γεωπάρκων βασιζόμενη στην κοινή γεωλογική κληρονομιά (συντήρηση απολιθωμένων φυτών) και τα περιβαλλοντικά και πολιτιστικά στοιχεία.

Τα Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO Yanqing και Νήσος Λέσβος συνεργάζονται στενά στον τομέα της συντήρησης των απολιθωμένων δένδρων του Yanqing και της Λέσβου, ανταλλάσσοντας επιστημονικές και τεχνολογικές πληροφορίες, εξειδίκευση και τεχνογνωσία και εφαρμογή νέων τεχνικών για τη συντήρηση των φυτικών απολιθωμάτων.

Φωτογραφίες

Μετάβαση στο περιεχόμενο