Χλωρίδα

Στη Λέσβο υπάρχει μία μεγάλη ποικιλία χλωρίδας, που καθορίζεται από την ποικιλία των βιοτόπων του νησιού, τις ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες, την ιδιαιτερότητα των πετρωμάτων του, τη μακροχρόνια επίδραση του ανθρώπου, την γειτνίασή του με τη Μικρά Ασία, αλλά και...
Μετάβαση στο περιεχόμενο