Παράκτιοι Ψαμμίτες Πλωμαρίου

Χαρακτηριστικοί και μεγάλης σημασίας παράκτιες μορφές απόθεσης (beach rocks) αναπτύσσονται κατά μήκος της ακτής Αγ. Ισιδώρου-Πλωμαρίου. Εμφανίζονται σαν διακριτοί πάγκοι υπό μορφή ζωνών, σε παράλληλη διάταξη σε σχέση με την ακτογραμμή και με μικρή κλίση προς τη θάλασσα. Δημιουργούνται στη μεσοπαλιρροϊκή ζώνη, σε φάση σταθεροποίησης της στάθμης της θάλασσας.

Αποτελούνται από άμμο και αδρομερή υλικά που έχουν συγκολληθεί μεταξύ τους με συγκολλητικό υλικό ασβεστίου. Το μέγεθος των λιθοκλαστών ποικίλλει στους διάφορους πάγκους, από μεσόκοκκο ψαμμίτη έως κροκάλες.

Θεωρούνται σημαντικά ίχνη παλαιότερων ακτογραμμών και αποτελούν ένα πολύτιμο στοιχείο για τη μελέτη της εξέλιξης των ακτών και των μεταβολών της στάθμης της θάλασσας.

Σπήλαιο Άντισσας (Σπήλιος)

Το σπήλαιο Σπήλιος είναι διανοιγμένο στα ασβεστολιθικά πετρώματα του ορεινού όγκου Γρηγορέλι τα οποία δεσπόζουν ανάμεσα στα ηφαιστειακά πετρώματα της Άντισσας.

Η είσοδος του σπηλαίου, με πλάτος 10 μέτρα και ύψος 12 μέτρα, «Χάος» όπως την ονομάζουν οι ντόπιοι, βρίσκεται στην κάθετη νότια πλευρά του υψώματος, κοντά στην κορυφή του ασβεστολιθικού σχηματισμού. Η δημιουργία του συνδέεται με τεκτονικούς και καρστικούς παράγοντες.

Το εσωτερικό του αποτελείται από ένα μεγάλο ωοειδή θάλαμο χωρισμένο στα δύο από ένα τείχος ογκολίθων. Στο μπροστινό χώρο παρατηρούνται προϊστορικά ίχνη ανθρώπινης παρουσίας, ενώ στο δεύτερο χώρο παρατηρούνται δύο κατασκευές αργολιθοδομής, καλυμμένες μερικώς από σταλαγμιτικό υλικό.

Στο Σπήλιο λειτουργούσε το περίφημο μαντείο του Ορφέα.

ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΛΕΣΒΟΥ - LESVOS GEOPARK