Αρχική 5 Δράσεις Γεωπάρκου 5 Περιήγηση στους τεκτονικούς γεωτόπους του Γεωπάρκου Λέσβου

Περιήγηση στους τεκτονικούς γεωτόπους του Γεωπάρκου Λέσβου

Το Γεωπάρκο Λέσβου διοργανώνει ποικίλες δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση των φυσικών κινδύνων, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι δράσεις αυτές απευθύνονται σε ειδικές ομάδες επισκεπτών, συλλόγους, σχολεία, πανεπιστήμια καθώς και μεμονωμένους επισκέπτες οι οποίοι καλούνται να συμμετάσχουν σε ειδικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται με την ευκαιρία σημαντικών, συνεδρίων ή εκδηλώσεων καθώς και της παγκόσμιας ημέρας μείωσης των φυσικών καταστροφών.

Στα πλαίσια των ακαδημαϊκών προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, το Γεωπάρκο Λέσβου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ξένα πανεπιστήμια διοργανώνει ειδικές θεματικές ασκήσεις πεδίου, σε περιοχές που έχουν πληγεί από ισχυρούς σεισμούς και σε ενεργά και σεισμικά ρήγματα της Λέσβου.

Η περιήγηση στη θεματική διαδρομή των τεκτονικών γεώτοπων του Γεωπάρκου Λέσβου αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές δράσεις, καθώς οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν χρήσιμες πληροφορίες για το σεισμικό κίνδυνο, το ευρύτερο γεωτεκτονικό πλαίσιο και την ενεργή σεισμικότητα του Αιγαίου. Οι εντυπωσιακοί τεκτονικοί γεώτοποι αποτελούν ένα υπαίθριο εργαστήρι, δίνοντας την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να μελετήσουν τις ενεργές διεργασίες του πλανήτη μας.

Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες επισκέπτονται τα ενεργά ρήγματα του κόλπου Γέρας και ενημερώνονται για την πρόσφατη αλλά και την ιστορική σεισμικότητα της Λέσβου, τη ζώνη ρηγμάτων του κόλπου Γέρας και το ενεργό ρήγμα της Λάρσου. Στον καθρέπτη του ρήγματος της Λάρσου που ξεπερνάει τα 200 μέτρα, ερευνούν θέματα επικινδυνότητας, μέτρων αντιμετώπισης από τις κατολισθήσεις αλλά και για θέματα αποτύπωσης των ενεργών ρηγμάτων.

Μια από τις πιο αντιπροσωπευτικές θέσεις τεκτονικού γεώτοπου είναι το ενεργό ρήγμα της Αγίας Παρασκευής. Πρόκειται για ένα δεξιόστροφο ρήγμα οριζόντιας μετατόπισης που συνδέεται με τον καταστροφικό σεισμό μεγέθους Μ=6,5, που έπληξε την περιοχή το 1867.

Στην περιοχή της Αχλαδερής, παρατηρείται η συνέχεια του μεγάλου ρήγματος της Αγίας Παρασκευής που συνδέεται με ισχυρό σεισμό που προκάλεσε την βύθιση της αρχαίας πόλης της Πύρρας.

Στην πλειόσειστη περιοχή Βρύσας και Βατερών οι συμμετέχοντες μπορούν να κατανοήσουν τις επιπτώσεις του μεγάλου σεισμού που έπληξε την περιοχή στις 12 Ιουνίου του 2017. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται επισκέψεις στους οικισμούς Βασιλικά και Βρίσα που υπέστησαν σοβαρές ζημιές και έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν για τα μέτρα προστασίας, την αντισεισμική δόμηση αλλά και για τα χαρακτηριστικά του υποβάθρου και την αντανάκλαση που έχει πάνω στη συμπεριφορά των κτιρίων σε μια ισχυρή σεισμική δόνηση.

Το ρήγμα των Βατερών επηρεάζει τις πρόσφατες αποθέσεις της λεκάνης των Βατερών και οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν την κίνηση και το άλμα του ρήγματος και να παρατηρήσουν τις τεκτονικές αναβαθμίδες στο ευρύτερο τοπίο της περιοχής.

Φωτογραφίες

Μετάβαση στο περιεχόμενο