Η Μήθυμνα, η θέση της οποίας ταυτίστηκε με τη σημερινή πόλη του Μολύβου, ιδρύθηκε στο τέλος της εποχής του Χαλκού, πιθανότατα μετά την άφιξη των Αιολέων. Γνώρισε τη μεγαλύτερη άνθηση κατά την αρχαϊκή περίοδο, οπότε κατελάμβανε και τη μεγαλύτερη έκταση. Από τον 4ο αιώνα π.Χ., η πόλη περιορίστηκε προς την ακρόπολη και τη Ντάπια, όπου σώζεται σε μεγάλο ύψος ένα τμήμα του αμυντικού τείχους της Ελληνιστικής εποχής, το οποίο ενσωματώθηκε στο σημερινό Μεσαιωνικό Κάστρο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο