Το αρχαίο θέατρο της Μυτιλήνης κτίστηκε κατά την πρώιμη ελληνιστική περίοδο, όπως φαίνεται από τα αρχιτεκτονικά μέλη που σώζονται. Κατά την Υστερορωμαϊκή περίοδο το θέατρο μετασκευάσθηκε και απέκτησε τη σημερινή του μορφή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο