Βρίσκεται 3,4 χλμ νότια του Σιγρίου και πρόκειται για μικρό απομονωμένο υγρότοπο (έκτασης 18 στρεμμάτων)

Αποτελείται από τρία ρυάκια που συγκλίνουν σε  αβαθή κόλπο με αμμοαργιλώδη βυθό που αποκαλύπτεται σε μεγάλο βαθμό κατά την άμπωτη.

Η βλάστηση αποτελείται από αλίπεδα (Juncetalia maritimi), βούρλα (Juncus acutus και Juncus maritimus) και θυμάρι (Coridothymus capitatus), ενώ στην πανίδα του συγκαταλέγονται τα βατράχια (Pelophylax bedriagae) και οι γραμμωτές νεροχελώνες (Mauremys rivulata).

Μετάβαση στο περιεχόμενο