Λιθόκτιστο κτίριο εξαιρετικής αρχιτεκτονικής των αρχών του αιώνα (1910), χαρακτηριστικό δείγμα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής. Το Ελαιοτριβείο αποτελεί τμήμα του συνόλου των αξιόλογων βιομηχανικών κτιρίων του νησιού.

Βιομηχανικό αρχικά συγκρότημα (ελαιοτριβείο – αλευρόμυλος), λειτούργησε ως κοινοτική επιχείρηση μέχρι το 1967.

Το 1984, με την συμπαράσταση της Νομαρχίας Λέσβου, αναστηλώθηκε και μετατράπηκε σε πνευματικό κέντρο. Συγκεκριμένα, το κεντρικό κτίριο διαμορφώθηκε σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χωρητικότητας 400 ατόμων, ενώ οι ελαιοαποθήκες σε Λαογραφικό Μουσείο και οι αποθήκες ελαιοκάρπου σε 11 σύγχρονους ξενώνες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο