Στο Βορειοανατολική ακτή του κόλπου της Γέρας, σε απόσταση 8,5 χιλιόμετρα από την πόλη της Μυτιλήνης, εμφανίζονται οι θερμές πηγές Θέρμα κόλπου Γέρας.

Η ανάβλυση των πηγών γίνεται στη βάση του απότομου πρανούς που δημιουργεί το σύστημα ρηγμάτων του κόλπου της Γέρας, μέσα σε νεογενή ιζήματα που περιλαμβάνουν στρώματα αργίλου και ψαμμιτών. Στο σημείο ανάβλυσης των θερμών πηγών τα ρήγματα διευθύνσεων ΒΔ-ΝΑ, τα οποία οριοθετούν την ανατολική πλευρά του κόλπου, τέμνονται από τα νεότερα ρήγματα της ρηξιγενούς ζώνης της Λάρσου με διεύθυνση ΑΝΑ-ΔΒΔ. Το νερό κινείται μέσω των τεκτονικών επιφανειών, κατεβαίνει σε βάθος 2,5 χιλιομέτρων, θερμαίνεται και στη συνέχεια ανεβαίνει και αναβλύζει στη θέση Θέρμα.

Η θερμοκρασία του νερού ανέρχεται στους 39,7°C και η πηγή ορίζεται ως χλωριονατριούχος. Στο νερό περιέχονται χλωριούχο αμμώνιο, βρωμιούχο νάτριο, νιτρικό κάλιο, χλωριούχο ασβέστιο, χλωριούχο μαγνήσιο κ.λπ..

Οι παλαιές εγκαταστάσεις χρονολογούνται στην εποχή της Τουρκοκρατίας και είναι άριστα διατηρημένες μέχρι σήμερα. Σήμερα στα Θέρμα λειτουργεί σύγχρονο υδροθεραπευτήριο και παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο