Ο Παπάδος είναι το κεντρικό χωριό της Γέρας και φέρει την ονομασία από την παράδοση ότι πριν την ίδρυσή του εκεί υπήρχε ναός με κελιά όπου ζούσαν οι ιερείς που εξυπηρετούσαν τις λατρευτικές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Από την εκεί διαμονή των «παπάδων» προήλθε η ονομασία Παπάδος, ο οποίος οικοδομήθηκε με επίκεντρο το ναό. Ανεγέρθηκε το 1838 αντικαθιστώντας παλιότερη και μικρότερη εκκλησία, ίσως αυτή στης οποίας τα κελιά διέμεναν οι παπάδες.

Πρόκειται για τρίκλιτη βασιλική, έργο του γνωστού αρχιτέκτονα του νησιού «Καρέκου Στρατήγη του Ανεμοτήσιου», όπως μαρτυρεί επιγραφή, και αποτελεί μία απ’ τις ωραιότερες βασιλικές που κτίστηκαν στη Λέσβο στις αρχές του 19ου αιώνα.
Το ξυλόγλυπτο τέμπλο φέρει αξιόλογη ανάγλυφη διακόσμηση. Το γεγονός ότι στα πλάγια τμήματα υπάρχουν προσθήκες και συμπληρώσεις δηλώνει ότι προέρχεται από μικρότερο και υπήρξε η ανάγκη προσαρμογής στο σημερινό ναό. Κοσμείται με ωραιότατες εικόνες, ξυλόγλυπτα θωράκια, πεσσούς, κιονίσκους με κιονόκρανα, αγγέλους, προφήτες και ευαγγελιστές. Ακόμη, ο άμβωνας και ο δεσποτικός θρόνος είναι της ίδια τεχνοτροπίας.
Στον κυρίως ναό υπάρχει μία απ’ τις ελάχιστες τοιχογραφίες που σώζονται από την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Πρόκειται για αγιογραφία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, η οποία πιθανότατα προέρχεται από τον προγενέστερο ναό και διασώθηκε μαζί με την τοίχο όπου είναι ιστορημένη. Περικλείεται με ξύλινο προσκυνητάρι, ενώ παλαιότερα καλυπτόταν με αργυρό πουκάμισο, το οποίο αφαιρέθηκε. Αποτελεί αχρονολόγητη εικόνα μνημειακών διαστάσεων, καθώς δεν έχει ταυτοποιηθεί η χρονολογία ιστόρησής της, και φέρει επιζωγραφήσεις, οι οποίες μειώνουν την αισθητική της αξία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο