Μνημειώδης τοίχος αναλημματικού χαρακτήρα, μήκους μεγαλύτερου των 50μ. και ύψους 5μ. περίπου. Είναι δομημένος με το πιο περίτεχνο πολυγωνικό σύστημα, το Λέσβιο, που χαρακτηρίζεται από την κυρτότητα των εδρών της κάθε πέτρας, με την αρμολόγηση να επιτυγχάνεται με την χρήση μολύβδινου κανόνα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο