Η περιοχή αλληλεπικαλύπτεται με την Ειδική Ζώνη Διατήρησης «Κόλπος Γέρας, έλος Ντίπι & Όρος Όλυμπος», περιλαμβάνοντας τον Κόλπο της Γέρας, τα έλη Ντίπι και Χαραμίδα, με μικρή αντιπροσώπευση από αγροτικές περιοχές.

Σημαντικές είναι οι εκτάσεις καλαμώνων και αλμυρύθρων, με σημαντικά είδη της ορνιθοπανίδας να είναι η Ψαθοποταμίδα, η Πρασινοκέφαλη πάπια  ο Θαλασσοπρίστης, το Χειμωνογλάρονο κ.α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο