Βρίσκεται 4,9 χλμ νότιο-νοτιοανατολικά του Σιγρίου καταλαμβάνει έκταση 277 στέμματα και αποτελείται από μεγάλο τμήμα του κάτω ρου του ποταμού, την εκβολή, καθώς και μια ελώδη έκταση με βούρλα, νοτιοδυτικά και παράλληλα με την όχθη.

Η εκβολή διαθέτει μόνιμα νερό και υπάρχουν αρκετές μορφές βλάστησης: υφυδατική υδρόβια, ελεύθερα επιπλέουσα, υπερυδατική, υποβαθμισμένη δενδρώδης/θαμνώδης, υγρολιβαδική, βλάστηση αμμωδών ακτών και απαντώνται κυρίως καλάμια (Phragmites australis, Arundo donax), βούρλα (Juncus spp.), βάτα (Rubus sp.), ποταμογείτονες (Potamogeton spp.), μυριόφυλλα (Myriophyllum spp.), ψάθες αμμοθινών (Ammophila arenaria), ψαθιά (Typha spp.) αστοιβίδες (Poterium spinosum), θυμάρια (Coridothymus capitatus), λυγαριές (Vitex agnus-castus), αρμυρίκια (Tamarix spp.), ιτιές (Salix spp.) και πικροδάφνες (Nerium oleander).

Μετάβαση στο περιεχόμενο