Το καθολικό της παλιάς ιεράς μονής Ταξιαρχών βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον οικισμό του Κάτω Τρίτους και σώζεται ως μοναδικό κατάλοιπο του όλου μοναστηριακού συγκροτήματος των βυζαντινών χρόνων για το οποίο δεν υπάρχουν πολλά ιστορικά στοιχεία. Πιθανολογείται ότι η σύστασή του έγινε πριν την άλωση του 1462 και ερημώθηκε πριν το 1600.

Είναι κτισμένο σε πλάτωμα στην κορυφή ενός ελαιοφύτου λόφου με εξαίρετη θέα τον κόλπο της Γέρας. Στο κέντρο του χώρου σώζεται το καθολικό της μονής, ενώ γύρω του υπάρχουν ερειπωμένα κελιά και βοηθητικοί χώροι.
Ο μικρός μονόχωρος ναός ανήκει στον τύπο του συνεπτυγμένου σταυροειδούς με τρούλο. Η ανέγερση του ναού τοποθετείται στους ύστερους βυζαντινούς χρόνους. Για την τοιχοδομία του έχουν χρησιμοποιηθεί ντόπιοι ακατέργαστοι λίθοι διαφόρων μεγεθών.
Στο εσωτερικό του σώζονται δύο στρώματα τοιχογραφικού διακόσμου και οι περισσότερες απ’ τις τοιχογραφίες προέρχονται απ’ τον 15ο αι.. Σώζονται επίσης τμήματα του ξυλόγλυπτου τέμπλου του ναού, τα οποία φυλάσσονται στο Βυζαντινό Μουσείο Μυτιλήνης. Το ένα εξ’ αυτών απεικονίζει τη Μεγάλη Δέηση, έργο του 16ου αι. και το άλλο αποτελεί βημόθυρο του 18ου αι.

Μετάβαση στο περιεχόμενο