Βρίσκεται περίπου 3,1 χλμ. βόρειο-βορειοανατολικά του Σιγρίου .

Η βλάστηση του είναι υπερυδατική, με καλάμια (Phragmites australis και Arundo donax) και ψαθιά  (Typha sp.) αλλά απαντώνται και αλμυρίκια (Tamarix parviflora) στη βόρεια κοίτη του ποταμού. Όσον αφορά την πανίδα του, ξεχωρίζουν οι ποταμοχελώνες (Mauremys rivulata), οι βάτραχοι (Pelophylax bedriagae) και οι κέφαλοι (Mugil cephalus).

Μετάβαση στο περιεχόμενο