Βρίσκεται 2,2 χλμ ανατολικά της Ερεσσού και καταλαμβάνει 227 στρέμματα. Ολοκληρώθηκε το 2002 για αρδευτικούς σκοπούς, είναι χωμάτινη με αργιλικό πυρήνα και φυσική στεγανότητα.

Τροφοδοτείται από το χείμαρρο Χαλάντρα (που κατέληγε παλαιότερα στον Ψαροπόταμο) και τριγύρω απαντώνται υποβαθμισμένοι θαμνώνες, φυσική δενδρώδης και θαμνώδης βλάστηση, δενδρώδεις καλλιέργειες, καθώς και βοσκότοποι.

Μετάβαση στο περιεχόμενο