Βρίσκεται 400 μ δυτικά της Σκάλας Ερεσσού και καταλαμβάνει έκταση 36 στεμμάτων.

Η βλάστηση απαρτίζεται κυρίως από καλάμια (Arundo donax και Phragmites australis), λυγαριές (Vitex agnus-castus), αλμυρίκια (Tamarix spp.), πλατάνια  (Platanus orientalis) και βούρλα (Juncus spp.), ενώ στην πανίδα του συγκαταλέγονται οι δύο νεροχελώνες του νησιού (Emys orbicularis και Mauremys rivulata), καθώς και ο βάτραχος (Pelophylax bedriagae).

Μετάβαση στο περιεχόμενο