#

Έλος Σκάλας Καλλονής

Βρίσκεται στο δυτικό άκρο του χωριού της Σκάλας Καλλονής, εκεί που ξεκινούν τα ξενοδοχεία.

Η έκτασή του είναι 76,2 στρεμ. και στη σημερινή του μορφή τροφοδοτείται κυρίως από τις βροχοπτώσεις του χειμώνα.

Τη άνοιξη λειτουργεί ως πραγματικός μαγνήτης για τα μεταναστευτικά πουλιά- και τους παρατηρητές τους!

Αυτό τον καιρό φιλοξενεί Κιρκιριά, και άλλες πάπιες του χειμώνα, Φαλαρίδες, Νερόκοτες, ερωδιούς κ.ά.

Εκτός από πουλιά, είναι σημαντική περιοχή για αμφίβια (Βαλκανικό Βάτραχο, Δεντροβάτραχο), ερπετά (Νερόφιδο, Γραμμωτή και Στικτή Νεροχελώνα) αλλά και Λιβελούλες!!

Φωτογραφίες

Μετάβαση στο περιεχόμενο