#

Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας Παλαιοχωρίου

Ο ναός της κοινότητας του Παλαιοχωρίου τιμάται στο όνομα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και ιδρύθηκε, όπως φαίνεται από επιγραφή του νάρθηκος, το 1864. Στο σημείο υπήρχε παλαιότερος ναός αφιερωμένος στον αγ. Ιωάννη, ο οποίος αποτελούσε τον ενοριακό της κοινότητος, αλλά επειδή όλο και αυξανόταν ο αριθμός των κατοίκων κατέστη η ανάγκη για την κατεδάφισή του και την οικοδόμηση νέου μεγαλύτερου. Προς τιμήν του αγ. Ιωάννου οι κάτοικοι εντοίχισαν την εικόνα του σε περίοπτη θέση και το 1889 έκτισαν νέο παρεκκλήσι επ’ ονόματί του στον περίβολο του ναού.

Ο ναός της Ευαγγελιστρίας αποτελεί τρίκλιτη βασιλική με ξύλινη κεραμοσκεπή. Τα τρία κλίτη χωρίζονται με κιονοστοιχίες, με ψηλούς κίονες που καταλήγουν σε κιονόκρανα κορινθιακού ρυθμού. Η οροφή είναι θολωτή και υπάρχει διακόσμηση σε επτά ζώνες. Ο γυναικωνίτης περιβάλλει το κυρίως κτίριο του ναού, αποτελεί ενιαίο σύνολο με το όλο οικοδόμημα και είναι διακοσμημένος με σταυροθόλια. Ο εσωτερικός διάκοσμος του ναού έγινε πολύ αργότερα κατά το 1934 σύμφωνα με εντοιχισμένη επιγραφή.

Όλα τα υλικά κατασκευής του ναού μεταφέρθηκαν από τη θάλασσα μέχρι το Παλαιοχώρι υπό των ζώων και δια χειρών των κατοίκων του χωριού. Ακόμη και οι μαθητές κατά τις Κυριακές και τις εορτές μαζί με τους δασκάλους συνεισέφεραν στη μεταφορά των υλικών.

Το τέμπλο είναι κατασκευασμένη με ξύλο με τρόπο πολύ επιμελή, φέρει ελαφρές ξυλόγλυπτες διακοσμήσεις και ζωγραφιές λαϊκής τέχνης. Ήταν πολύ υψηλό όπως τα παλαιά ξυλόγλυπτα τέμπλα, αλλά μεταγενέστερα αφαιρέθηκε μεγάλο τμήμα του, όταν ο ναός εσωτερικά διακοσμήθηκε, για να είναι πιο αισθητή η «Πλατυτέρα». Η ξυλογλυπτική τέχνη αποτυπώνεται επίσης στον ξύλινο αρχιερατικό θρόνο, άμβωνα, αναλόγια, παγκάρι, ενώ υπάρχουν μαρμάρινα και ξύλινα προσκυνητάρια. Επίσης, φυλάσσεται πλήθος ιερών σκευών και παλαιών εικόνων που κοσμούν το εσωτερικό του ναού.

 

Φωτογραφίες

Μετάβαση στο περιεχόμενο