#

Λάψαρνα

Βρίσκεται περίπου 3,6 χλμ. δυτικο-βορειοδυτικά της Λυγερής.

Πρόκειται για εκβολή εποχικού ρυακιού που έχει συρρικνωθεί προς επέκταση των καλλιεργειών εκατέρωθεν.

Η βλάστηση του αποτελείται από λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae),  βούρλα (Juncus sp.), καλάμια (Phragmites australis), ψαθιά (Typha sp.) και αλμυρίκια (Tamarix parviflora). Επίσης, υπάρχουν βατράχια (Pelophylax bedriagae) και ποταμοχελώνες (Mauremys rivulata).

Φωτογραφίες

Μετάβαση στο περιεχόμενο