#

Όρος Όλυμπος Λέσβου

Η περιοχή αλληλεπικαλύπτεται σε μερικά μέρη με τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης του «Κόλπου Καλλονής και Χερσαία Παράκτια Οικοσυστήματα» και «Κόλπος Γέρας, έλος Ντίπι & Όρος Όλυμπος». Εκτός από την πλούσια χλωρίδα του Ολύμπου, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα περιοχή τόσο ως προς τον αριθμό αλλά και της παρουσίας σπάνιων και ενδημικών πουλιών.

Είναι σημαντική περιοχή τόσο για την επιβίωση όσο και  για την αναπαραγωγή των αρπακτικών πτηνών.

Φωτογραφίες

Μετάβαση στο περιεχόμενο